Literatura – jak skonstruowany jest wiersz – informacje

Wiersz, wiersze, poezja to pojęcia, których definicję możemy znaleźć w Encyklopedii, w podręczniku akademickim dla studentów studiów filologicznych, w podręcznikach szkolnych. Potocznie wiersz to linijka tekstu. I często , kiedy zdarzy nam się być na jakimś zebraniu, gdzie analizuje się dokumenty dotyczące czegoś , to prowadzący odsyła nas do wierszy, mówi: w wierszu 5 od dołu, czy: akapit 2, wiersz 3. Wiadomo, że chodzi o linijki tekstu. Wierszem potocznie nazywa się utwór liryczny.

Jeśli widzimy jakiś tekst, który jest wyraźnie podzielony na zwrotki, czyli strofy, to mówimy, że to jest wiersz. Oczywiście wiersze nie zawsze mają wyraźny podział na zwrotki, bo w literaturze spotykamy wiele wierszy białych, czy jak kto woli wolnych. W takich wierszach nie ma żadnego podziału, nie ma też jednego z zasadniczych wyznaczników w utworach wierszowanych, czyli rymu. No właśnie, jednym z elementów charakterystycznych dla wiersza jest rym. Cóż to takiego ten właśnie rym? Rym to jednakowo lub podobnie brzmiące zakończenia wersu.